AQUASUITE MINAMIMORIMACHI

2021
Kita-ku, Osaka
Apartment

AQUASUITE MINAMIMORIMACHI

2021
Kita-ku, Osaka
Apartment

Photo by Akiyoshi Fukuzawa